Sensus-therapie

psychomotorische kindertherapie en ouderbegeleiding

  

 

 

 

Wie ben ik:

 

Mijn naam is Nic van Dijk (1964), 

Ik werk als psychomotorisch kindertherapeut bij psychomotorisch centrum Le Bon Départ onder de naam Sensus-therapie.

Mijn aandachtsgebied is de ontwikkeling van kinderen van 0 tot (ongeveer) 12 jaar.

Ik heb een ruime ervaring op mogen doen in het werken met kinderen en gezinnen zowel binnen de jeugdhulpverlening (JUZT) als de GGZ (Breburg, Geestelijke gezondheidszorg jeugd en volwassenen) als psychiatrisch verpleegkundige, thuisbehandelaar en psychomotorisch kindertherapeut.

Bij Sensus-therapie breng ik deze professies bij elkaar. Wat dit inhoudelijk betekent    kunt u vinden bij de 2de pagina: vormen van therapie

  

Visie:

  • Het kind is onlosmakelijk verbonden met zijn gezinssysteem (systeemtheorie). Vanuit dit uitgangspunt maakt het gezin in meer of mindere mate deel uit van de therapie.
  • Gezonde zintuiglijke informatie is van essentieel belang om te kunnen ontwikkelen. Sterke en nieuwe zintuiglijke informatie (sensorische prikkels) is de informatie die ook de natuur ons geeft, waardoor ook de buitenomgeving een belangrijke therapeutische omgeving kan zijn om tot nieuwe ervaringen te komen. 
  • Leren door te doen.

 

 

Vergoedingen: Sensus-therapie heeft een contract met de gemeente West-Brabant-Oost (Breda en omgeving). Dit houdt in dat de therapie volledig vergoed wordt door de gemeente als het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) een beschikking - , of de huisarts een verwijzing heeft afgegeven. U kunt de informatie vinden op de site van CJG Breda.

Psychomotorische kindertherapie wordt door verschillende zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed uit het aanvullende verzekeringspakket onder alternatieve zorg. U kunt kijken in uw polis wat voor u van toepassing is.


AGB-code:90102525

AGB-praktijkcode: 90061966

KVKnr: 66849136

Lidmaatschapnummer nvpmkt: 10006021

FVB: 106021

Kwaliteitsregistratienummer SRVB: 10006021

Register RBCZ: 304080R

SKJ: 110027902

Kwaliteitshandboek: Dit is per email op te vragen: sensustherapie@gmail.com

 

 

 

Vrijblijvende informatie kunt u opvragen bij: 

Nic van Dijk, psychomotorisch kindertherapeut, verbonden aan psychomotorisch centrum: Le Bon Départ

T: 0628021591 

Email: sensustherapie@gmail.com

Charles Petitweg 35-A5

4827HJ, Breda